Wegverkeerslawaai

Akoestisch onderzoek - Milieu - Bouw - Ruimtelijke ordening

Wegverkeerslawaai

Vanwege steeds meer en drukkere wegen in Nederland kan het lastig zijn om een geschikte plek te vinden om te bouwen.

Wanneer sprake is van nieuwbouw of een bestemmingsplan wordt gewijzigd, is inzicht in de geluidbelasting op de gevels vanwege het wegverkeerslawaai nodig.

De geluidbelasting wordt berekend in een 3d-model van de locatie die wij opstellen, en de verkeersgegevens die opgevraagd worden bij de gemeente of omgevingsdienst.

traffic at dusk

Vervolgens wordt de geluidbelasting getoetst aan de Wet geluidhinder en indien aanwezig/noodzakelijk aan het gemeentelijke geluidbeleid. Wanneer de grenswaarden overschreden worden kan het bevoegd gezag na het onderzoeken van mogelijke maatregelen om de geluidbelasting terug te brengen besluiten om de realisatie van de woning door te laten gaan.

Wij hebben veel ervaring met het opstellen van 3d-modellen. Hiervoor wordt AHN gebruikt om het bodemmodel een hoogte te geven, en uit het AHN worden ook de gebouwhoogtes gehaald. U kunt dus rekenen op een realistische model, waardoor de berekende geluidbelasting ook betrouwbaar is.