Wegverkeerslawaai

Het wordt steeds drukker in Nederland. Het kan daarom lastig zijn om een geschikte plek te vinden om te bouwen.

Wanneer sprake is van nieuwbouw of een bestemmingsplanwijziging, is inzicht in de geluidbelasting op de gevels vanwege het wegverkeer nodig.

De geluidbelasting wordt berekend in een 3d-model van de locatie en de omgeving daaromheen, met behulp van GIS- en Geomilieu software.

 De benodigde gegevens van de wegen zullen worden opgevraagd.

traffic at dusk

Vervolgens wordt de geluidbelasting getoetst aan de Wet geluidhinder.

In het geval dat de grenswaarden overschreden worden, kan het bevoegd gezag na het onderzoeken van mogelijke maatregelen om de geluidbelasting terug te brengen besluiten om de realisatie van de woning door te laten gaan door hogere waardes te verlenen.

Wij hebben ondertussen veel ervaring opgedaan met het opstellen van 3d-modellen. We werken met hoogtes uit het AHN.

We proberen ook de rekenmodellen steeds te verbeteren. Soms kost dat even wat vrije tijd, maar zo blijven we recent en kunnen we nauwkeurig werk blijven aanleveren.