Train platform and traffic light at sunset. Railroad. Railway st

Railverkeerslawaai

Wanneer een railverkeerslawaai onderzoek nodig blijkt, moet ook worden getoetst aan de Wet Geluidhinder. 

Als de grenswaarden overschreden worden kan het bevoegd gezag na het onderzoeken van mogelijke maatregelen om de geluidbelasting terug te brengen, besluiten om de realisatie van de woning door te laten gaan. 

Dit kan bijvoorbeeld door maatregelen te treffen, zoals een scherm te plaatsen tussen de spoorlijn en de woning(en), of door de toekomstige panden op een andere manier te situeren binnen het de percelen.