Railverkeerslawaai

Akoestisch onderzoek - Milieu - Bouw - Ruimtelijke ordening

Train platform and traffic light at sunset. Railroad. Railway st

Railverkeerslawaai

Vervolgens wordt de geluidbelasting getoetst aan de Wet. Wanneer de grenswaarden overschreden worden kan het bevoegd gezag na het onderzoeken van mogelijke maatregelen om de geluidbelasting terug te brengen besluiten om de realisatie van de woning door te laten gaan. Dit kan bijvoorbeeld door een scherm te plaatsen tussen de spoorlijn en de woning, of door de toekomstige woning anders te situeren binnen het perceel.
Wij kunnen dit onderzoek voor u uitvoeren.

Ambro-advies is gestart in 2017 en heeft in de loop van de jaren veel diverse onderzoeken op het gebied van geluid uitgevoerd. Dit varieert van wegverkeerslawaai onderzoeken tot het ’s nachts uitvoeren van geluidmetingen bij evenementen.

We doen dit met liefde voor het vak. Elke opdracht is een nieuwe uitdaging om te laten zien hoe gedreven we zijn en dat we elke situatie weten aan te pakken.