Geluidwering gevels

In het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan de karakteristieke geluidwering van een gevel. De minimale geluidwering van een verblijfsgebied/verblijfsruimte moet gegarandeerd worden.

Dit kan onderzocht worden door middel van bepaalde software. Met gebruik van de isolatiewaardes van de te hanteren bouwmaterialen wordt berekend of deze voldoende geluidwering bieden of niet.

 

Supervising House Construction