Geluidwering Gevels

Akoestisch onderzoek - Milieu - Bouw - Ruimtelijke ordening

Geluidwering Gevels

In het Bouwbesluit worden eisen gesteld aan de karakteristieke geluidwering van een gevel. De minimale geluidwering in een verblijfsgebied/verblijfsruimte van de woning is afhandelijk van de geluidbelasting vanwege het weg/railverkeerslawaai en/of het industrielawaai.

De minimale eis wordt in onderstaande tabel weergegeven:

Supervising House Construction
Geluidbron
Vereiste karakteristieke geluidwering (GA;k)
Minimale eis
Weg- en railverkeer
GA;k = Geluidbelasting – 33 dB
≥20 dB
Industrielawaai
GA;k = Geluidbelasting – 35 dB
≥20 dB
Geluidbron
Vereiste karakteristieke geluidwering (GA;k)
Minimale eis
Weg- en railverkeer
GA;k = Geluidbelasting – 33 dB
≥20 dB
Industrie- lawaai
GA;k = Geluidbelasting – 35 dB
≥20 dB
Er kan ook sprake zijn van zowel weg- en railverkeer bij een onderzoek. Wij kunnen dit uitvoeren en samenvoegen tot één overzichtelijke rapportage.