Horeca

Akoestisch onderzoek - Milieu - Bouw - Ruimtelijke ordening

Horeca

Horeca ondernemingen hebben ook een vergunning waarbij is vastgesteld wanneer muziek mag plaatsvinden en hoe hard het mag staan zonder dat het de maximale eisen overschrijdt.

In sommige gevallen kan de geluidbelasting tot overlast zorgen bij de buurtbewoners.

Aan de hand van de klachten kan de gemeente beslissen of een geluidmeetonderzoek uitgevoerd moet worden. Dit onderzoek wordt dan vaak ’s avonds of ’s nachts uitgevoerd, omdat later op de dag het luide muziekgeluid van de horeca instelling plaatsvindt.

Taxi Car Wait Clients In Old European Streets In Rainy Evening.

Wij hebben hiervoor een klasse 1 geluidmeter waarmee dit soort metingen uitgevoerd kunnen worden.

Aan hand van de resultaten maken we een rapportage die ter beoordeling bij de gemeente aangeleverd wordt. Wanneer blijkt dat de geluidbelasting de maximale geluidniveaus overschrijdt kunnen maatregelen getroffen worden. Denk hierbij aan isolatie binnen het horeca pand, aangepaste tijden voor muziek, de bassen zachter zetten of bijvoorbeeld een rookruimte maken zodat de deuren niet steeds openstaan voor mensen die hun sigaret willen roken.