above view of construction area

Industrielawaai

Omdat bij een bedrijf of bedrijven werkzaamheden worden uitgevoerd, kan er sprake zijn van geluidsoverlast wat buiten de inrichting aanwezig is. Dit geluid mag de waardes die in het Activiteitenbesluit staan niet overschrijden, het kan immers als storend of zelfs schadelijk beschouwd worden. 

Een feit is dat mensen die in een drukkere omgeving wonen en werken, vaker ziek zijn en een slechtere nachtrust hebben.

Een bedrijf beschikt over een vergunning waarin vastgesteld staat welke werkzaamheden op welke mate binnen bepaalde tijdstippen uitgevoerd mogen worden. Door een onderzoek te verrichten  kan worden vastgesteld of het geluid binnen de gegeven normen blijft. Ook kan een geluidmeting plaatsvinden indien nodig of gewenst.