Industrielawaai

Akoestisch onderzoek - Milieu - Bouw - Ruimtelijke ordening

above view of construction area

Industrielawaai

Omdat bij een bedrijf of bedrijven werkzaamheden worden uitgevoerd, kan er sprake zijn van industrielaai wat buiten de inrichting aanwezig is. Dit geluid mag niet harder zijn dan wat vastgesteld staat in het Activiteitenbesluit.

Dit geluid kan immers als storend of zelfs schadelijk beschouwd worden. Een feit is dat mensen leefbaar in een omgeving met veel geluidoverlast meer ziektedagen opnemen dan een gemiddeld persoon.

Een bedrijf beschikt over een vergunning waarin vastgesteld staat welke bedrijvigheden in welke mate met welke tijdstippen bedreven mogen worden. Aan hand van deze informatie is de toegestane geluidbelasting op de omgeving vastgelegd. Wanneer sprake is van een complexe bedrijvigheid kan de optredende geluidbelasting inzichtelijk worden gemaakt door het uitvoeren van een akoestisch onderzoek.