Wanneer er plannen zijn om nieuwe gebouwen/woningen te realiseren, of om een bestemming ‘winkelen’ naar ‘wonen’ te willen veranderen, is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Dit is in alle gevallen noodzakelijk, of het nou één nieuwe woning betreft of dat er een hele nieuwe woonwijk komt. Daar hoort een akoestisch onderzoek ook bij. Het is namelijk van belang dat u onder goede leefomstandigheden kunt wonen als dat enigszins mogelijk is.

Geluid speelt daarin een grote rol. Is het u ooit weleens opgevallen hoe vervelend het kan zijn als de buren weer eens luidruchtig zijn? Of dat u verdiept in een verhaal van uw boek zit, en dat een zware vrachtwagen die voorbij komt u weer uit deze concentratie haalt?

Indien de geluidbelasting vanwege één of meerdere wegen hoger is dan de voorkeursgrenswaarde kunnen er verschillende maatregelen getroffen worden, zoals verlaging van de maximale snelheid, stiller wegdektype of bijvoorbeeld geluidschermen. Als deze niet gewenst of mogelijk zijn kan er een hogere waarde worden toegestaan. De hoogte van deze maximaal toelaatbare waarde is afhankelijk van de ligging van de geluidsgevoelige bestemming.

De rapportage wordt binnen drie dagen tot drie weken na het ontvangen van de opdracht ingeleverd.

Wij zorgen voor een complete geluidsrapportage waarin we het wegverkeer van de betrokken wegen berekenen. Voor ons is geen opdracht te groot of te ingewikkeld.

Als er eventueel uitkomt dat er een onderzoek naar de geluidweringgevels noodzakelijk is, voeren wij dat ook graag voor u uit.